Bộ tài liệu tự hỗ trợ về tiền phạt COVID-19

Self-Help Kit

Tôi có những lựa chọn nào nếu tôi bị phạt COVID-19?

Trước khi lựa chọn ra tòa, luôn cần phải được tư vấn pháp lý. Nếu cảnh sát đưa vấn đề ra tòa, cần tìm lời khuyên pháp lý. 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phớt lờ khoản tiền phạt?

Hình ảnh được lấy từ Fines Victoria: www.fines.vic.gov.au

Nếu quý vị phớt lờ tiền phạt, khoản tiền đó sẽ không biến mất. Nếu quý vị phớt lờ tiền phạt, quý vị sẽ tốn nhiều tiền hơn. 

Tôi sẽ làm gì nếu...

Tôi đã vi phạm các hạn chế và tôi muốn đóng tiền phạt: Quý vị có thể trả đầy đủ tiền phạt trước ngày đến hạn.

Tôi đã vi phạm các hạn chế, nhưng tôi không thể trả tiền phạt: 

 • Nếu quý vị cần thêm thời gian để trả tiền phạt, quý vị có thể yêu cầu gia hạn. Quý vị phải trả tiền phạt đầy đủ vào ngày đến hạn mới.
  • Quý vị sẽ được đánh giá dựa trên thu nhập, tình trạng tài chính, lịch sử thanh toán, bất kỳ khó khăn nào quý vị đang trải qua và/hoặc nếu quý vị có thẻ chăm sóc sức khỏe/thẻ cho người hưởng tiền trợ cấp/thẻ cựu chiến binh
 • Nếu quý vị không thể trả đầy đủ, quý vị có thể đăng ký kế hoạch trả góp. Kế hoạch trả góp có nghĩa là quý vị có thể trả theo từng đợt hoặc trả dần.
  • Quý vị sẽ được đánh giá dựa trên thu nhập, tình trạng tài chính, lịch sử thanh toán, bất kỳ khó khăn nào quý vị đang trải qua và/hoặc nếu quý vị có thẻ chăm sóc sức khỏe/thẻ cho người hưởng tiền trợ cấp/thẻ cựu chiến binh

Tôi không vi phạm các hạn chế hoặc tôi không biết mình đã vi phạm HOẶC

Tôi đã vi phạm các hạn chế nhưng tôi có hoàn cảnh đặc biệt hoặc ngoại lệ (bao gồm cả bạo hành gia đình):

 • Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã bị phạt sai hoặc không công bằng, hoặc quý vị có hoàn cảnh đặc biệt hoặc ngoại lệ, quý vị có thể yêu cầu Victoria Police (Cảnh Sát Victoria) xem xét và thu hồi việc phạt. Đây là cơ hội đầu tiên của quý vị để yêu cầu xem xét. Nếu họ đồng ý, quý vị không phải trả tiền phạt.
  • Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để được hướng dẫn yêu cầu xem xét nội bộ.
 • Nếu quý vị là nạn nhân của bạo hành gia đình và bạo hành gia đình là lý do chính khiến quý vị bị phạt, quý vị có thể được rút lại tiền phạt. Điều này có nghĩa là quý vị không phải trả tiền phạt. Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc nói chuyện với luật sư nếu điều này áp dụng cho quý vị.
 • Nếu quý vị đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, bạo hành gia đình, vô gia cư, khuyết tật tâm thần và/hoặc nghiện ma túy hoặc rượu, quý vị có thể được miễn hết tiền phạt. Hãy liên lạc với nhóm WDP (https://www.justice.vic.gov.au/wdp), một cố vấn tài chính hoặc Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng tại địa phương của quý vị để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không. 
 • Quý vị cũng có thể nộp đơn xin xem xét lại khi khoản tiền phạt của quý vị đã đạt đến GIAI ĐOẠN PHÁT LỆNH THỰC THI (ENFORCEMENT WARRANT STAGE). Một khi mức phạt ở giai đoạn này, có thể bị phạt gần $160.
  • Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc nói chuyện với luật sư CÀNG SỚM CÀNG TỐT nếu quý vị đang nghĩ đến việc chờ đợi cho đến giai đoạn này và nộp đơn xin xem xét thực thi.

 

TIẾP THEO: Yêu Cầu Xem Xét Nội Bộ

TRANG TRƯỚC:  Tiền phạt COVID-19