Quý vị yêu cầu xem xét nội bộ bằng cách nào?

How do you request an internal review?

Quý vị có thể yêu cầu xem xét nội bộ bằng cách gửi thư cho Victoria Police. Quý vị cần làm việc này trước ngày hết hạn.

Thư của quý vị nên bao gồm những điều sau:

 • Tên, địa chỉ và ngày sinh của quý vị
 • Mã số vi phạm của quý vị
 • Lý do quý vị yêu cầu xem xét là gì:
  • Hoàn cảnh đặc biệt
  • Trường hợp ngoại lệ
  • Nhận dạng sai
  • Mức phạt được ban hành trái với luật (sai), hoặc
  • Quý vị đã có một lý do hợp lý để vi phạm các hạn chế
 • Giải thích về tình huống hoặc hoàn cảnh của quý vị. Điều này có thể bao gồm:
  • nếu quý vị là một đứa trẻ hoặc là người trẻ tuổi
  • quý vị bị khuyết tật trí tuệ, bị chấn thương não hoặc suy giảm nhận thức
  • quý vị bị khuyết tật về thể chất liên quan đến lý do tại sao quý vị bị phạt
  • sức khỏe tâm thần của quý vị
  • nếu quý vị là người dùng rượu hoặc ma túy khác
  • đang ở trong tình trạng vô gia cư
  • đang bị bạo hành gia đình 
 • Bất kỳ tài liệu hoặc thư hỗ trợ nào (như thư từ nhân viên hỗ trợ, bác sĩ y tế, hoặc người khác có thể giúp chứng minh các lý do của quý vị).

Tôi nên xin thư hỗ trợ từ ai?

Nếu quý vị-

 • bị khiếm khuyết về trí tuệ hoặc vấn đề sức khỏe tâm thần: 
  • bác sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học hoặc y tá tâm thần
 • nếu quý vị nghiện rượu hoặc ma túy:
  • bác sĩ, quản lý trường hợp, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, cơ quan điều trị ma túy, cố vấn ma túy
 • nếu quý vị đang ở trong tình trạng vô gia cư:
  • nhân viên công tác xã hội, người quản lý công tác xã hội, cơ quan hỗ trợ, tổ chức dịch vụ cộng đồng
 • là một nạn nhân sống sót sau bạo lực gia đình:
  • nhân viên phụ trách trường hợp, bác sĩ, bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học, nhà vật lý trị liệu, hiệu trưởng trường học hoặc điều phối viên phúc lợi trường học. 

Nếu tôi đang chăm sóc một người khác thì sao?

Theo Những Chỉ Thị của Trưởng Ban Y Tế Tiểu Bang, việc ra khỏi nhà của quý vị để chăm sóc và hỗ trợ cho một người nào đó luôn là hợp pháp nếu:

 • người đó có nhu cầu đặc biệt vì tuổi tác, bệnh tật (suy nhược về thể chất hoặc tinh thần), khuyết tật, bệnh tật hoặc bệnh trạng mãn tính;
 • người cần hỗ trợ do sức khỏe của họ (bao gồm sức khỏe tâm thần hoặc mang thai);
 • bằng việc cung cấp hỗ trợ trông coi trẻ em nếu quý vị đã làm như vậy trước ngày 5 tháng 8 năm 2020.

Nếu quý vị bị phạt khi đang chăm sóc cho người khác và quý vị muốn yêu cầu xem xét lại nội bộ - quý vị nên làm như vậy với lý do quý vị tin rằng việc phạt được đưa ra là 'trái luật'.

 

Chúng tôi đã làm sẵn các mẫu và thư mẫu để giúp quý vị!

 

Nếu quý vị hài lòng với bức thư, quý vị có thể gửi nó đi. Quý vị phải gửi thư kịp thời để nó được giao trước ngày đến hạn. 

Nếu quý vị không có máy in quý vị có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến TẠI ĐÂY. Quý vị có thể đính kèm thư của mình dưới dạng tài liệu PDF hoặc Word. 

 

TIẾP THEO: Các mẫu và thư mẫu

TRANG TRƯỚC: Quý vị có thể yêu cầu xem xét nội bộ khi nào?