Đường dây tư vấn qua điện thoại

Phone advice line

Đường dây điện thoại của chúng tôi có nhân viên làm việc 2 ngày một tuần - nếu không có ai trả lời khi quý vị gọi, vui lòng để lại tin nhắn thoại kèm theo tên và số điện thoại của quý vị và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.

 

Hãy gọi đường dây tư vấn của chúng tôi nếu quý vị bị phạt COVID và quý vị:

 • đang bị, hoặc có nguy cơ bị vô gia cư; hoặc
 • là người sử dụng rượu hoặc ma túy khác (AOD); hoặc
 • bị khuyết tật; hoặc
 • đang bị bệnh tâm thần; hoặc
 • dưới 18 tuổi; hoặc
 • đang bị hoặc có nguy cơ bị bạo hành gia đình; hoặc
 • nghĩ rằng quý vị đã bị cảnh sát phân biệt chủng tộc hoặc nhắm mục tiêu khi họ phạt quý vị; hoặc
 • bị rào cản về ngôn ngữ hoặc văn hóa để sử dụng bộ dụng cụ tự hỗ trợ; hoặc
 • cảnh sát đã sử dụng vũ lực đối với quý vị, sử dụng ngôn từ có hại, hoặc hành động không thích hợp khi phạt quý vị.

Nếu quý vị rơi vào các trường hợp này, vui lòng gọi chúng tôi theo số 0434 136 501

 

Nếu quý vị không rơi vào những trường hợp trên nhưng vẫn cần trợ giúp hoặc có thắc mắc?

Quý vị vẫn có thể gọi cho chúng tôi để được trợ giúp nếu quý vị:

 1. đã nhận được giấy phạt (nhận được một lá thư qua đường bưu điện hoặc bị phạt tại chỗ), 
 2. đã xem qua bộ tài liệu tự hỗ trợ.