Yêu cầu xem xét nội bộ

Requesting an Internal Review

Nội dung:

  • Khi nào chúng tôi có thể ra khỏi nhà?
  • Khi nào quý vị có thể yêu cầu xem xét nội bộ?
  • Quý vị yêu cầu xem xét nội bộ bằng cách nào?
  • Bây giờ điều gì sẽ diễn ra - quý vị sẽ làm gì nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối?

 

TIẾP THEO: Khi nào chúng tôi có thể ra khỏi nhà?

TRANG TRƯỚC: Bộ tài liệu tự hỗ trợ