Bây giờ điều gì sẽ diễn ra?

What happens now?

Sau khi quý vị yêu cầu xem xét nội bộ, tiền phạt của quý vị sẽ được tạm hoãn trong khi quá trình xem xét được thực hiện.

Trong thời gian chờ đợi, quý vị không cần thanh toán và sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí trả chậm nào.

Victoria Police có 90 ngày để quyết định về đơn yêu cầu của quý vị hoặc yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin. 

Nếu họ không phản hồi trong thời gian này, quý vị nên nói chuyện với luật sư. 

 

Nếu đơn yêu cầu của tôi thành công thì sao?

Nếu đơn yêu cầu của quý vị thành công, Victoria Police có thể:

  1. Thu hồi giấy phạt của quý vị và không thực hiện hành động nào, hoặc
  2. Thu hồi giấy phạt của quý vị và đưa ra cảnh cáo chính thức cho quý vị, hoặc
  3. Thu hồi giấy phạt và kiện quý vị ra tòa (xem bên dưới để biết thêm thông tin)

.

Nếu đơn yêu cầu của tôi bị từ chối thì sao?

Nếu đơn yêu cầu của quý vị bị từ chối, Victoria Police sẽ cấp cho quý vị một ngày đến hạn mới để quý vị nộp phạt.

Tiền phạt của quý vị vẫn đang trong giai đoạn thông báo vi phạm. Quý vị có thể trả tiền phạt, đăng ký gia hạn hoặc đăng ký trả theo đợt. Nếu quý vị cần thêm thông tin về các tùy chọn này, vui lòng xem tại đây.

Một số người cũng có thể nộp đơn xin khắc phục tiền phạt thông qua chương trình Giấy Phép Lao Động và Phát Triển (WDP). Thông tin thêm về điều này, vui lòng xem tại đây.

Nếu tôi vẫn nghĩ rằng cảnh sát đã sai thì sao?

Quý vị có thể viết thư gửi lại cho cảnh sát và yêu cầu lý do họ từ chối yêu cầu của quý vị bằng văn bản.

Có một lựa chọn nữa để xem xét. Lựa chọn này chỉ khả dụng khi tiền phạt đạt đến 'giai đoạn thực thi'. Tiền phạt sẽ đạt đến 'giai đoạn thực thi' nếu quý vị không có hành động gì. NHƯNG nó trở nên tốn kém hơn.

Quý vị cũng có thể chọn đưa vụ việc ra tòa trước ngày đến hạn mới. Quý vị nên nhận lời khuyên từ luật sư trước khi chọn đưa vấn đề ra tòa.

Nếu quý vị đang xem xét không làm gì cả và đang chờ giai đoạn thực thi để yêu cầu xem xét lại lần thứ hai vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc trung tâm pháp lý cộng đồng tại địa phương để được tư vấn

.

Cảnh sát đã thu hồi lại việc phạt NHƯNG họ đã đưa vấn đề ra tòa

Nếu cảnh sát đã đưa vấn đề của quý vị ra tòa vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng (CLC) tại địa phương để được tư vấn. 

Quý vị có thể tìm thấy Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng (CLC) tại địa phương của mình bằng cách nhập mã bưu chính của quý vị trên trang mạng nàyhttps://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre

Victoria Legal Aid (Hỗ Trợ Pháp Lý Victoria) có rất nhiều thông tin hữu ích về việc ra tòa tại đây.

 

TIẾP THEO: Quý vị cần hỗ trợ thêm? Đường dây tư vấn qua điện thoại

TRANG TRƯỚC: Các mẫu và thư mẫu