Khi nào chúng tôi có thể ra khỏi nhà?

What are the restrictions?

Vì đại dịch coronavirus COVID-19, có những luật mới về thời điểm và lý do chúng ta được phép ra khỏi nhà.

Các luật này thường xuyên thay đổi và đôi khi rất khó theo kịp. Quý vị có thể bị phạt ngay cả khi quý vị thật sự không biết mình đang vi phạm các hạn chế - đây có thể là một cở sở để bào chữa cho việc bịphạt.

Một số cách tốt để giúp cho quý vị và cộng đồng của quý vị được cập nhật là:

  • Hãy đọc những chỉ thị “ở tại nhà” trên trang mạng của DHHS. 
    Kéo xuống qua khỏi bản đồ và quý vị sẽ thấy tất cả các chỉ thị hiện tại (hạn chế) được liệt kê.
  • Tóm tắt các hạn chế đã được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau. Nhấn vào đây để xem. 
  • Các câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anh, xem tại đây.
  • Theo dõi nguồn tin tức đáng tin cậy hoặc nhóm cộng đồng trên phương tiện truyền thông xã hội đang chia sẻ tin tức về những thay đổi của các hạn chế và những kênh sử dụng ngôn ngữ của quý vị.
  • Nếu quý vị có bạn bè hoặc gia đình gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc đọc tiếng Anh, hãy giúp kết nối họ với một nhóm cộng đồng nói ngôn ngữ của họ và có thể giúp thông báo cho họ.

Các hạn chế đã thay đổi, vì vậy nếu quý vị bị phạt tại thời điểm trước đó, quý vị có thể cần phải tìm các hạn chế đã có tại thời điểm quý vị bị phạt. Trang mạng DHHS chỉ hiển thị các hạn chế hiện tại. Nếu quý vị cần các hạn chế trước đó, hãy gọi đường dây điện thoại COVID-19 và chúng tôi có thể giúp quý vị. 

 

TIẾP THEO: Khi nào tôi có thể yêu cầu xem xét nội bộ?

TRANG TRƯỚC: Yêu cầu xem xét nội bộ