Khi nào quý vị có thể yêu cầu xem xét nội bộ

When can you request an internal review?

Quý vị có thể yêu cầu xem xét nội bộ nếu:

  • Quý vị có "hoàn cảnh đặc biệt"
  • Quý vị có "trường hợp ngoại lệ"
  • Quý vị cho rằng việc phạt đã được đưa ra trái với luật pháp (sai)
  • Quý vị đã hành động hợp pháp
  • Có sự nhầm lẫn về danh tính: quý vị không phải người thực hiện hành vi vi phạm

Hoàn cảnh đặc biệt

Hoàn cảnh đặc biệt là những điều đã ảnh hưởng đến quý vị tại thời điểm quý vị bị phạt, có nghĩa là:

  • quý vị đã không hiểu rằng quý vị đang vi phạm pháp luật; HOẶC
  • ngay cả khi quý vị đã biết mình đang vi phạm pháp luật, quý vị không thể kiểm soát hành vi của mình hoặc không thể đưa ra lựa chọn tốt (chẳng hạn như quý vị có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc phụ thuộc nghiêm trọng vào ma túy hoặc rượu)

Hoàn cảnh đặc biệt là những trường hợp như bị thiểu năng trí tuệ, bị bệnh hoặc rối loạn tâm thần, nghiên ma túy hoặc rượu nghiêm trọng, vô gia cư hoặc bị bạo hành gia đình. 

Nếu quý vị nộp đơn cho hoàn cảnh đặc biệt, quý vị nên xin một lá thư từ bác sĩ hoặc nhân viên hỗ trợ. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.  

Trường hợp ngoại lệ

Các trường hợp ngoại lệ không được xác định. Nói chung, chúng là những điều khác đã ảnh hưởng đến hành vi của quý vị hoặc khả năng trả tiền phạt của quý vị.

Đó là những điều như tuổi tác của quý vị, sự nghèo đói, khó khăn về tài chính, các sự kiện suy nhược trong cuộc sống (chẳng hạn như bệnh cấp tính), khó khăn về ngôn ngữ hoặc khả năng đọc viết và sự khác biệt về văn hóa. Những điều này tồn tại là chưa đủ - quý vị cần phải đưa ra bằng chứng để chúng bào chữa cho hành vi của quý vị.

Chúng cũng có thể là những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị như trường hợp khẩn cấp y tế hoặc xe của quý vị bị hỏng. 

Các trường hợp ngoại lệ cũng có thể bao gồm mức độ nghiêm trọng tương đối của hành vi, cho dù đó là lần vi phạm đầu tiên của quý vị hay lần vi phạm đầu tiên trong một thời gian dài.

Nếu quý vị có thể, hãy đính kèm các tài liệu hỗ trợ giúp xác định rằng trường hợp đặc biệt của quý vị giúp bào chữa cho hành vi của quý vị. 

Việc phạt được đưa ra trái luật

Quý vị có thể yêu cầu xem xét lại việc phạt nếu quý vị không vi phạm luật. Theo các hạn chế của bang Victoria, nếu quý vị có 'lý do hợp lý' để vi phạm các hạn chế, yêu cầu này có thể được thực hiện.

Quý vị cũng có thể thực hiện yêu cầu này nếu việc phạt không hợp lệ vì lý do nào đó hoặc cảnh sát viên đã hành động bất hợp pháp, không công bằng, không đúng hoặc ngoài thẩm quyền của họ.

Nếu quý vị nộp đơn trên cơ sở này, Cảnh Sát Victoria có thể xem xét liệu cảnh sát viên đó:

  • có được ủy quyền để đưa ra giấy phạt không,
  • có mắc lỗi không, hoặc
  • hành động không đúng hoặc không công bằng không.

Họ cũng có thể xem xét liệu Victoria Police có tuân thủ trách nhiệm của họ hay không. 

Những chỉ thị 'Ở tại nhà' của bang Victoria không áp dụng cho những người vô gia cư và những người không được cung cấp nhà ở thích hợp cho đại dịch. Vui lòng gọi cho chúng tôi nếu quý vị bị phạt COVID-19 và đang trong tình trạng vô gia cư, kể cả khi quý vị đang ở tại nơi ở khẩn cấp. 

Quý vị không phải là người vi phạm

Quý vị có thể nộp đơn xin xem xét lại nếu giấy phạt được gửi nhầm cho quý vị. Hoặc, nếu người khác lái xe của quý vị và bị phạt nhưng giấy phạt đã được gửi đến quý vị: quý vị có thể 'chỉ định' người khác đó. Quý vị chỉ có thể làm điều này khi việc phạt vẫn còn trong 'giai đoạn vi phạm'.

Nếu quý vị là nạn nhân-người sống sót sau bạo hành gia đình và quý vị không thể chỉ định đúng người, vui lòng gọi cho chúng tôi.

 

TIẾP THEO: Tôi yêu cầu xem xét nội bộ bằng cách nào?

TRANG TRƯỚC: Khi nào chúng tôi có thể ra khỏi nhà?